Rapporter går tillbaka

Presskonferens: Miljöpartiet lanseras

2020.07.09 05:34 SylianRiksdagen Presskonferens: Miljöpartiet lanseras

Sylian Stenberg, språkrör för Miljöpartiet, håller en presskonferens som följs med stort intresse av många journalister, och som spelas upp live för svenska folket på olika källor. Sylian Stenberg påbörjar sitt tal, som senare följs av frågor från journalisterna:
Jag kan med stor glädje meddela att Miljöpartiet är tillbaka! Under tiden då vi gick under ”De Gröna” så skedde en förskjutning åt höger, som slutade med att stora delar av partiet valde att gå ihop med Folkpartiet. Denna union har varit dålig för miljöpolitiken, Sverige har ett stort behov av ett nytt och starkt miljöparti, och vi har nu många valt att starta upp Miljöpartiet igen, fast med en del nyheter. Det nya Miljöpartiet är ett tydligt feministiskt parti, och en stark motståndare mot kapitalism. Vi är ekosocialister, vilket är den bästa lösningen för att hantera miljöproblem.
Kapitalism är ett av de största hoten mot miljön, och en av huvudanledningarna till att det tycks vara så svårt att ställa om till en hållbar ekonomi. Tidigare ville Miljöpartiet försvara en grön kapitalism, men partiet har nu insett att detta blir oerhört svårt. Kapitalism har profit och evig tillväxt som mål, när människors behov är mättade försöker kapitalism skapa nya, artificiella behov. Vi ser också hur företag som tjänar på smutsig energi motsätter sig miljövänliga alternativ. Det verkar svårt, kanske till och med omöjligt, att lösa klimatfrågan inom kapitalism. Många av miljöproblemen sker på grund av kapitalism, och kapitalism gör det svårt att hantera dem. Vi vill ersätta kapitalism med socialism. Ekosocialism är nödvändig. Miljöpartiet står för en sund arbetsmarknadspolitik och en slagkraftig miljöpolitik. Vi är också ett feministiskt parti, socialistisk feminism. Vårt perspektiv är intersektionellt, vi ser hur olika maktstrukturer samspelar och vi försöker göra något åt det. Vi står upp för människors rättigheter och intressen, oavsett etnicitet, kön, funktionsvarianter, ålder, klass, sexualitet, eller religion.
Jag har berättat översiktligt om Miljöpartiets ideologi, och kommer nu svara på frågor.
Hur ser ni på splittringen mellan stad och landsbygd?
Det finns idag problem med att det är för lite självstyre i vissa delar av landet. Vi vill se politik som gynnar hela landet, både stad och landsbygd. Det tidigare Miljöpartiet kritiserades ibland för att vi fokuserade för mycket på storstäderna. Den kritiken stämmer till viss del, vår nya politik kommer att vara gynnsam för både städer och landsbygd.
Vilka partier kommer ni samarbeta med?
I första hand kommer vi att samarbeta med andra partier på vänstersidan, men i sakfrågor kan vi tänka oss att samarbeta med alla partier.
Om ni får möjlighet, kommer ni då vara en del av regeringen?
Det viktiga för oss är att påverka politiken. Med det sagt tror jag att vi har potential att växa stort, vårt budskap, om frihet och socialism, om en grön framtid, om socialistisk feminism, är saker som människor längtat efter länge. Om vi lyckas växa till ett stort parti kan det vara rimligt att vi också sitter i regering.
Vad tycker ni om smålandsfrågan?
Det är uppenbart att det finns många i Småland som efterfrågar större inflytande. Vi är öppna för att tillåta en folkomröstning, antingen om självständighet eller om ökad autonomi. Det är viktigt att lyssna på vad människor vill, ifall de vill ha ett mer självständigt Småland så bör vi lyssna.
Även om det sker med våld?
Småland är knappast under något totalitärt styre för närvarande. Det blir svårt att rättfärdiga våld, utan vi bör försöka hitta fredliga lösningar. Finns det vilja så tror jag att vi kan finna en bra lösning på situationen.
Hur ställer ni er till revolution?
Miljöpartiet är ett brett vänsterparti och vi har medlemmar med olika åsikter inom vänsterrörelsen, vissa som stöder revolution och vissa som föredrar reformer. Vår politik är radikal, vi tror att det behövs rejäla förändringar för att hantera klimathotet, bland annat genom att avskaffa kapitalism. Som parti är vårt mål att genom politiken påverka i en riktning som gör att vi kan nå målen.
Miljöpartiet har länge varit svagt i Norrland. Hur ser du på det?
Miljöpartiet har varit svagt i Norrland för att vi tidigare har haft ett skevt perspektiv. Dels för att vi såg på Norrland som en enhet, vilket är lite konstigt, då det består av fem olika län. Och dels för att vi har fokuserat på politik som kanske fungerar i Stockholm men som fungerar sämre i exempelvis Västerbotten och Norrbotten. Vi kan ta frågan om bensinskatt som exempel: Miljöpartiet har tidigare varit med och höjt bensinskatten, vilket kanske är rimligt i Stockholm där det finns många alternativ till bilen, men det slår hårt mot många orter i Sverige, bland annat många orter i Västerbotten, Norrbotten, och Västernorrland, där folk är mer beroende av bilen. Vi vill ha en miljöpolitik som fokuserar på systematiska problem och som inte slår hårt mot vanligt folk. Vi vill se satsningar på utbyggd kollektivtrafik i hela Sverige, inklusive de norra delarna av Sverige.
Hur kommer er invandringspolitik och integrationspolitik se ut?
När det kommer till invandring ser vi några olika aspekter. En aspekt är asylinvandringen. Detta är människor som flyr från krig och förtryck, av humanitära skäl ska vi givetvis vara öppna för att ta emot människor. Det är lätt att människors liv blir till siffror, men när man träffar dessa människor så ser man tydligt hur viktigt det är att deras liv värdesätts. Vi kommer att stå för en öppen och sund asylpolitik som värdesätter människor.
Då och då dyker det upp rapporter i media om hur skötsamma invandrare utvisas på grund av något mindre fel. Detta är ett problem som vi i Miljöpartiet vill lösa, vi vill ge lite mer flexibilitet att lösa sådant utan att det ska leda till utvisning direkt. Samtidigt är det viktigt att vi inte urholkar arbetsmarknadslagar utan sköter det här varsamt för att skydda arbetarnas rättigheter. Vi förespråkar en sund lagstiftning gällande detta.
När det kommer till arbetskraftsinvandringen så finns det en del problem med hur den hanteras idag. Idag väljer kapitalister att ta in arbetare från andra länder som jobbar billigt och utan kollektivavtal, det är inte acceptabelt. Svenska kollektivavtal ska gälla alla, även människor från andra länder. Idag blir människor från andra länder utnyttjade, och får konkurrera mot infödda arbetare. Detta leder till sämre avtal och lönedumpning, vilket inte är bra för någon förutom kapitalisterna. Vi behöver täppa till dessa hål och skapa en rimlig politik.
Minst lika viktigt som invandringspolitiken är integrationspolitiken. Vi behöver se till att människor får möjlighet att delta i samhället, de ska kunna känna sig delaktiga och inkluderade. Utanförskap och fattigdom är direkt farligt och leder till brottslighet och lidande. Tidigare regeringar har hanterat integrationspolitiken dåligt, vi behöver större satsningar för att få det här att fungera. Om vi har en fungerande integrationspolitik så blir invandringspolitiken betydligt bättre också.
Hur ser ni på automatiseringen, kommer robotar ta våra jobb?
Antagligen, till stor del. Studier visar att en väldigt stor del av jobben kommer automatiseras eller digitaliseras, vilket gör att vi kan jobba mindre och samtidigt producera mer. Högern har inget svar på detta, i högerns samhälle kommer de som jobbar jobba länge och producera massvis, vilket skulle få förödande konsekvenser för miljön. Det vi istället vill se är att vi minskar utsläppen, klimathotet är ett existentiellt hot mot mänsklighetens vällevnad. Vi behöver skära ner på arbetstiderna och fokusera på produktion av det som gör våra liv bättre, samtidigt som vi drar ner på annat. Utsläppen är ett strukturellt problem i det kapitalistiska systemet, där evig tillväxt och ökad produktion går över levnadskvalitet och miljön. Vi vill se till att automatiseringen inte bara gynnar de rikaste. Om vi hanterar automatiseringen rätt kan den gynna oss, hanterar vi den fel leder den till ökade klassklyftor och miljöförstörelse. Högern har inget svar på detta.
Vi behöver kraftiga regleringar av företagens utsläpp. Hårdare regleringar, och vi vill även se mer statlig kontroll och gemensamt ägande av olika industrier. Gemensamt ägande kan ske på olika sätt, som kommunalt ägande, statligt ägande, och arbetskooperativ. Genom det gemensamma ägandet kan vi bättre arbeta mot en hållbar produktion och en grönare framtid.
Ett annat möjligt problem med automatiseringen är arbetslösheten. Forskning visar att arbetslösheten kommer öka drastiskt. Det finns några sätt vi kan hantera detta, en viktig reform är generell arbetstidsförkortning. Om människor jobbar kortare så kan vi minska produktionen, öka fritiden, och dela på jobben bättre. En annan viktig reform, som diskuteras både från vänster till höger, är basinkomst. En basinkomst på rimlig nivå skulle garantera att alla, oavsett anställning, har materiella förutsättningar för att leva bra liv. Dagens trygghetssystem gör att många faller mellan stolarna, människor som behöver stöd för det inte, eller måste förnedra sig själva inför Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. För alla vi som bryr oss om människors välbefinnande och frihet är detta oacceptabelt. Med basinkomst skulle arbetslösheten vara mindre förödande, och vi skulle kunna gå mot ett samhälle med en sundare syn på arbete. Vi delar arbetet med varandra, och skapar ett samhälle där fler kan delta, fler får äkta frihet!
Är Miljöpartiet feminister?
Ja, vi är socialistiska feminister. Till skillnad från liberalfeminism så ser vi att det krävs ett intersektionellt och analytiskt förhållande till olika frågor, och vi analyserar ur flera olika perspektiv, som sexualitet, klass, och etnicitet. Vissa, speciellt liberala feminister, fokuserar ibland på mindre viktiga frågor. Vårt fokus ligger på frågor som faktiskt spelar roll, snarare än symbolfrågor. Vi kommer att arbeta mot diskriminering, och komma med förslag som minskar den. Vi kommer arbeta för att minska förekomsten av sexuellt våld. Vi kommer att motarbeta systematisk sexism som finns i vårt samhälle, bland annat genom att motarbeta hedersrelaterat våld, men också mycket annat. Dagens normer är ofta reaktionära, bakåtsträvande, och vi måste kunna analysera och kritisera dem. Miljöpartiet är en tydlig röst för socialistisk feminism.
När kommer ert partiprogram?
Vi håller på att arbeta på det internet inom partiet, och vi kommer släppa det inom en snar framtid. Vi ska dels kvalitetssäkra så att det håller måttet och dels komma överens om alla punkter inom partiet.
Vad tycker ni om Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna har på senare tid tagit ett tydligt steg mot socialism, vilket är bra. Vi står till vänster om dem, men vi är positiva till ett nära samarbete med Socialdemokraterna, om så är möjligt. Tidigare, under exempelvis Göran Perssons tid, fanns det många nyliberala influenser i Socialdemokraterna, men numera verkar de ha förstått att socialism är nödvändigt.
Folkpartiet då?
Folkpartiet är en sammanslagning av Liberalerna, gamla Kristdemokraterna, De Gröna, och nu senast Moderaterna. Detta är en salig blandning av olika viljor och olika ideologier, och de har lyckats dåligt med att kombinera. Detta leder till att de inte är ett särskilt bra alternativ för liberaler, och inte heller ett särskilt bra alternativ för miljön. De må vara stora i nuläget, men de är internt splittrade och ideologiskt tunna. Miljöpartiet är det bästa alternativet för miljön. Miljöpartiet är också det bästa alternativet för liberaler, intressant nog. Vi värnar starkt om äkta frihet, och vi för en strukturell analys och praktisk politik som hjälper att öka friheten i samhället. Vi står upp för frihet för alla, inte bara för rika. Några exempel på hur vi premierar frihet är arbetstidsförkortning, som leder till mer fritid, och basinkomst, vilket är ett av de bästa sätten att öka äkta frihet i ett kapitalistiskt samhälle. Till alla er liberaler som funderat på vilket parti ni vill rösta på, överväg Miljöpartiet! Vi må vara socialister, men vi bryr oss om äkta frihet, betydligt mer än vad något högerparti gör.
Menar ni alltså att liberaler bör rösta på ett socialistiskt parti?
Ja, vår grundläggande ideologi må vara grön socialism och socialistisk feminism, men vi är ett brett parti. Vi har partimedlemmar från många olika slag, som gröna liberaler, socialdemokrater, Marxist-Lenininster, och anarko-kommunister. Vi skulle kunna beskrivas som ”Big Tent” om man så vill. Vi är ett tydligt vänsterparti, men vi är också ett tydligt miljöparti, ett tydligt feministiskt parti, och ett parti som tydligt står upp för äkta frihet. Vi kan samla människor med lite olika åsikter, så länge de delar våra grundläggande värderingar. Vi kommer vara ett stort och tydligt vänsteralternativ. Vi står upp för vänsterenhet och är emot sekterism, som genom historiens gång har skadat vänstern djupt. Vi behöver samarbete, inte inre strider och konflikter.
Men liberaler är väl inte vänster?
Statsvetare brukar placera liberalism någonstans mellan något till vänster om mitten till något till höger om mitten. Liberalism är inte en vänsterideologi, nej, men liberaler som är mer mot mitten eller något till vänster om mitten har på sistone haft svårt att veta vilket parti de ska rösta på. Folkpartiet har tagit en kraftig högergir när de gick ihop med Moderaterna och gamla Kristdemokraterna. Gamla Centerpartiet finns inte heller längre. Miljöpartiet är troligen det bästa alternativet för miljövänliga liberaler. Vi står upp för frihet och för en miljövänlig politik. Vår ideologi är inte liberalism, men vi representerar liberalisms värderingar bättre än vad Folkpartiet gör.
Hur ser ni på teknologi?
Vi ska inte stirra oss blinda på ny teknologi och tro att den löser allt. Samtidigt ska vi inte vara rädda för det heller. Ny teknologi kan både vara bra för miljön och kraftigt förbättra människors levnadsvillkor och vardag. Hushållssysslor kan effektiviseras genom ny teknologi och därmed ge människor mer fritid, utvecklad medicin kan förbättra människors hälsa, och mycket annan teknologi kan vara positiv. En av de största utsläppsbovarna är i nuläget köttindustrin, och ifall det går att utveckla effektivt labb-odlat kött skulle avvecklandet av dagens köttindustri kunna gå riktigt snabbt, vilket skulle vara en enorm vinst både för djuren och för miljön. Ett annat exempel på miljövänlig teknik är självkörande bilar och annan trafik. När de nått en nivå så att de fungerar felfritt så skulle det leda till effektivare trafik och bilkörning, med färre onödiga stopp och därmed mer miljövänlig körning. Det skulle dessutom minska antalet trafikolyckor drastiskt.
Ett annat, mer kontroversiellt ämne är GMO, genetiskt modifierade organismer. GMO har potential att vara gynnsamt, men det finns också stora risker, särskilt inom kapitalism. Vi bör vara försiktiga när det kommer till GMO, men vi ska fortfarande se vad forskningen säger, samt undersöka vilka möjligheter det finns för att tillåta GMO i viss mån. Frågan om GMO är komplex och kräver försiktighet och tålamod, men det är inte något som vi principiellt tar avstånd från. En modern miljöpolitik ska vara baserad på forskning och kunskap, vi får inte falla för vädjan till naturen. Bara för att något är naturligt så är det inte nödvändigtvis bra, bara för att något är artificiellt skapat så är det inte nödvändigtvis dåligt. Miljöpartiet är ett modernt, grönt, teknologioptimistiskt parti som samtidigt ser att dagens system producerar alldeles för mycket. Vi behöver inte ge upp all teknologi för att rädda miljön, men vi behöver göra drastiska omställningar. Klimathotet är troligen det största hotet mot mänskligheten, och Miljöpartiet kämpar för en bättre och hållbar miljö.
Tack för att ni lyssnat, och jag hoppas att ni förstår varför Miljöpartiet återigen är en aktör i svensk politik, och vad vi står för. Vårt perspektiv behövs, och vår förmåga att ena vänstern kommer vara mycket användbar i framtida förhandlingar. Vi är dessutom antagligen det bästa alternativet för liberaler, för gröna, och för gröna liberaler. Miljöpartiet behövs.
Presskonferensen avslutas och den läggs upp online på flera olika nyhetssidor och andra ställen.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.01.08 12:30 Womanizer105 Mina vederläggande argument kring det de i vänstern hävdar

Invandrare dras till andra invandrare, och högern försöker göra något åt problemen med nyanlända invandrare, se exempelvis Hanif Bali och hans debatter, eller Jimmie Åkesson. Men vänstern vis-à-vis lösningen som de ser det är att höja skatter och satsa mer på integrationen men med många misslyckanden. Något man gjort sedan 90-talet utan framsteg. Ni i vänstern kanske säger att ''ja, det är brist på boenden, hur ska du placera nyanlända invandrare i Sverige när det är brist på bostäder? Sen placeras inte alla i Rinkeby, t.ex. De placeras lite överallt genom Sverige, och bidrar till ekonomin genom utbildning och jobb. Invandrare har aldrig varit en ekonomisk förlust för något land. BNP ökar i proportion med invandrare som man tar in. Läs t.ex. arbetet som Duflo har gjort 2018 med deras undersökningar kring fördelarna med invandringen.''
Till det säger jag att, ja, eftersom vi har brister inom allt, ta inte hit fler då. Asylinvandringen har varit en belastning för alla länder, en förlust på 74k per år i genomsnitt. Såhär står det:
Under torsdagen presenteras en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som studerat sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad på 74 000 kronor per år för de offentliga finanserna.
Sen tror jag ärligt talat inte på att integrationen kan ske på ett optimalt sätt när man tar in 100,000 invandrare per år, när arbetslösheten har legat på samma nivå sedan 90-talet trots alla satsningar. Arbetslösheten ökar för alla, inklusive svenskfödda. Men det är sorgligt när vänstern står för bidragspolitik utan att inse vilka begränsningar som finns för Sverige vad avser ekonomin. Jag vill gärna se er visa en studie som påvisar att asylinvandringen har varit lönsam, och läsa rapporten av Joakim Ruist.
Ni i vänstern kanske svarar då: ''Visst, nyanlända invandrare har inte haft den möjligheten att på riktigt bidra till ekonomin då de är, obs., nyanlända. Det borde säga sig självt att de är ungdomar också, vilket medför att de undergår en utbildning, och kanske behöver leva på bidrag de första åren. Sysselsättning för invandrarna kommer pekar om 15-20 år, ännu fortare går det om man investerar i tillverkningsindustrin, som exempel, i Tyskland. Fler jobb. Men det finns en stark roll som facken har på svensk arbetsmarknad som gör det svårt för den Svenska tillverkningsindustrin att expandera, LAS och en restriktiv arbetsmarknad. Utbildnings- och segregationsproblemen måste lösas, det är en bädd som regeringen har bäddat för sig själva och måste ordnas, ifrån den ''ljusa'' sidan har flera tiotusentals skickats tillbaka sedan 2014 då man har insett vilka komplikationer som invandringen har ställt till med gällande ekonomin, i synnerhet.''
Till detta resonemang kontrar jag med att säga att först och främst verkar ni inte vara förstådda med att sysselsättningen har sett likadan ut sedan 90-talet. De som kommit hit efter 2014 har betydligt sämre utbildning än tidigare. Ni kan kolla på officiell data med inrikesfödda vs utrikesfödda, och titta på sysselsättningsgraden för båda. Sen är det även extremt generöst med vad man betecknar som sysselsättning i Sverige, då de egentliga siffrorna är dystra. Men ni i vänstern kanske säger: ''En ''studie'' ifrån riksbanken(https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapportepov/artiklaengelska/2019/190613/er-2019_1-can-immigration-solve-the-problem-of-an-aging-population.pdf) säger att invandringen som har fortgått kommer gynna Sveriges ekonomi ur en makroekonomisk perspektiv, i synnerhet då vi har många äldre som går in i pensionsåldern nu, och födelsetalen verkar inte hjälpa ur den vinkeln. Sverige behöver dessa invandrare för att ersätta pensionärerna. Gå in i länken och scrolla ner till ''9 Conclusion''. Förlusten kommer gå mot en vinst om man fortsätter på ett sätt där man begränsar antalet asylinvandrare samt att man ser över hur man kan få de man redan har in på arbetsmarknaden, och bygga fler bostäder, fler yh-utbildningar.''
Men går vi in i länken kan man se att det står ''However, at the same time, our review of studies of the economic effects of refugee immigration on Sweden shows that GDP per capita and public finances will not be improved sufficiently to compensate for an ageing population.'' Sen är det ganska känt att Sverige har en dålig integration, faktiskt sämst i Europa om jag minns rätt. Rapporten säger i princip emot er i vänstern dessutom. En hög invandring med låga utbildningar sedan 2014 kommer inte gynna Sverige långsiktigt, det är i princip omöjligt. Sen kan man scrolla ner till ''Figure 9. Unemployment among Swedish-born and foreign-born persons, 2005–2018'' ifrån länken och se att arbetslösheten kring utlandsfödda från 05-2017. Trots att det har gjorts enorma försök att få upp den siffran med lärlingsjobb där staten betalar 50-80% av lönen. De som fått en sån plats räknas då även in som att de är sysselsatta trots att det är skattesubventionerat.
submitted by Womanizer105 to svenskpolitik [link] [comments]


2019.12.23 10:54 MotorMenu Vår anmälan till granskningsnämnden: (BRÅ-rapporten)

Malin Wieslander
Vår anmälan till granskningsnämnden:
Vi vill anmäla inslaget i Aktuellt och Rapport (2019-12-18) om rapporten "Går det att lita på Brå?" för att ha brutit mot regler och bestämmelser som finns för radio och TV. Inslaget i programmet åsidosatte viktiga principer vad gäller objektiviteten, saklighet och möjligheten att bemöta kritik. Genom sättet att genomföra intervjun, klippa och sätta rubriken fick inslaget för det första det att framstå som att vi tog tillbaka något som vi faktiskt inte ens skrivit i rapporten. För det andra så uttrycks det på ett sätt att man som tittare uppfattar att det är fler än en forskare som kommit med kritik om att blivit felciterat. För det tredje bereds vi inte möjlighet att kommentera den påstådda felciteringen som strikt sett inte handlar om en felaktighet i ett citat utan om inramningen av detta som gjorts för att skydda källan.
När det gäller sättet att genomföra intervju samt hur intervjun presenteras i inslaget vill vi särskilt göra er uppmärksamma på det som står i rapporten: ”Med tanke på kritik som riktats mot att BRÅ har en stark anknytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet väcker nuvarande bemanning av råden frågor” (sidan 53) och hur det sedan framställs i programmet - att det verkar som vi själva påstår att Brå har en stark anknytning till det socialdemokratiska partiet när vi i själva verket refererar till andras utsagor om detta.
Inslaget i Rapport och Aktuellt fick stor spridning och bland annat Aftonbladets ledarskribent hänvisade till inslaget som ett bevis för att vår rapport håller en låg vetenskaplig kvalitet. Reportaget får stora konsekvenser för oss - inte bara som privatpersoner genom ett stort antal angrepp på sociala medier och i mejl utan även i vår professionella roll som forskare. I dagens polariserade samhälle är det mycket viktigt att journalister inom public service lägger stor vikt vid att agera på ett sakligt och opartiskt sätt, särskilt när det gäller politiskt mycket känsliga frågor. Vi har fått information om att det inte bara är vi som reagerat på inslagen utan även andra personer, bl.a. har över 25 000 personer tagit del av nedanstående text (se nedan, exempel 1) och det finns även en mängd andra inlägg på Facebook (se nedan, exempel 2) med varierad grad av spridning. Vi vill även anmäla "Veckans brott" (2019-12-19) på SVT för att ensidigt behandlat en parts version och synpunkter på rapporten.
Exempel på Text på Facebook som mer än 25 000 tagit del av:
Brå kritik kritik. SVT Rapport 2019-12-18 Istället för att granska Brå misstänkliggör SVT forskarna som granskat Brå
VÅR KOMMENTAR
SVT Rapport påstår att ”Nu kommer skarp kritik mot den forskarrapport om Brottsförebyggande rådet (Brå) som igår ledde till en KU-anmälan mot justitieministern. Forskare anser sig felciterade i rapporten och påståenden om Brås starka koppling till socialdemokratin är något författarna till rapporten idag backar ifrån.”
Men i själva verket handlar det om EN forskare som i reportaget riktar kritik mot rapporten. Forskaren heter Daniel Hedlin och är professor i statistik och tidigare anställd på Brå. Han sitter numera i Brås vetenskapliga råd. Hedlin intervjuas i rapporten och talar generellt om att myndigheters ledning inte alltid får höra kritik inifrån den egna organisationen. Men i rapporten framstår det enligt SVT som att han kritiserar just Brå.
I inslaget säger SVT också att ”Forskarna talar bland annat bekymrat om att ”Brå har en stark knytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet””.
När en av författarna till rapporten, universitetslektor Malin Wieslander, intervjuas av SVT vill hon inte riktigt kännas vid den formuleringen. Men SVT:s reporter pressar Wieslander och framställer henne antingen som okunnig om innehållet i rapporten eller att hon far med osanning.
SVT fortsätter: ”Det visar sig att vad man menar är att det funnits intervjupersoner som tycker att det funnits kopplingar till politiken.”
Men i själva verket fulciterar SVT rapporten. I rapporten s. 53 står det: ”Med tanke på kritik som riktas mot att Brå har en stark knytning till kriminologiska institutionen samt till det socialdemokratiska partiet, väcker nuvarande bemanning av råden frågor.”
Det vill säga att det handlar om just kritik mot Brå från intervjupersoner.
Vi undrar varför SVT klipper en citerad mening mitt itu? Det ändrar betydelsen, och antingen tyder det på dålig läskunnighet eller något värre.
SVT:s reportage avslutas med att huvudförfattaren till rapporten, Stefan Holgersson, ska ha sökt jobb på Brå ”men nekats anställning”. Holgerssons egna erfarenheter används enligt SVT ”som en del av forskningsunderlaget”.
”Känns han som helt ojävig?” avslutar SVT med att fråga Malin Wieslander.
Vår slutsats blir att SVT verkar mer intresserade av att misstänkliggöra rapporten och rapportförfattarna än att granska innehållet i rapporten och den kritik som riktas mot Brå.
Källoreferenser:
SVT Rapport 2019-12-18, kl. 19.30 (start 13:28 in)
Exempel två på reaktion på Facebook har jag tagit bort här för att inte sprida mer polarisering, men vill nån läsa kan ni PM:a mig. 20 December at 10:03 · Public
källa facebook https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10156301490276920&id=720906919
submitted by MotorMenu to Sveriges_politik [link] [comments]


2019.06.13 22:39 lanehallen SMS-lån

Vi erbjuder SMS-lån till låg ränta!

Hos oss har vi 80 st långivare, banker och kreditgivare! De flesta utav dessa 80 långivare erbjuder SMS-lån och detta till en bra ränta genom vår tjänst där ni kan jämför alla erbjudanden utav SMS-lån! Vi vet ingen i Sverige som har så heltäckande av lånegivare därav täcker ni upp alla erbjudanden som finns på den svenska marknaden!

Lån genom Lånehallen.se

För oss på Lånehallen.se är det viktigt att vi har en så heltäckande erbjudande utav långivare som det bara går! Många konkurrenter har endast ett fåtal långivare vilket inte gynnar er som låntagare. Ni som kund ska ha tillgång till alla långivare inom SMS-lån eller Snabblån som det även kallas. Genom vår heltäckande tjänst kan ni jämföra Ränta, Effektiv ränta, Återbetalningstid och Månadskostnad hos varje långivare vi listar!
Ta god tid på er när ni går igenom listan utav SMS-lån och klicka gärna er vidare in på respektive långivares hemsida för att titta om ni finner något extra som ni tycker är intressant som vi trotts daglig uppdateringar inte lyckats fånga upp. Samt, det

Tydlig prisbild

För oss på Lånehallen.e är det viktigt med en tydlig prisbild för er som ska ta ett SMS-lån. Oavsett om det är en låg ränta eller hög ränta så ska det vara tydligt för dig som jämför de olika kreditgivarna.

Hur mycket pengar får jag låna?

Varje lånegivare har sin egen gräns för hur mycket du kan låna! Långivarna gör en bedömning utifrån varje ansökan och blir en individuell bedömning. Du får besked direkt på skärmen när du ansöker online, och det ända du behöver ha tillgång till är ditt Bankid, som vanligast brukar vara Mobilt BankID, men vanligt BankID fungerar bra även det. Du fyller i hur mycket du vill låna och långivaren tar ställning till om du kan låna den summan, alt. sätter en gräns på hur mycket pengar du kan låna.

När får man pengarna?

Ditt SMS-lån betalas vanligtvis ut direkt efter godkänt ansökan. Vissa kreditgivare kan ha specifika villkor för utbetalningen, så vid ansökan läser du även av när du får pengarna utbetalt (brukar gå väldigt fort, inom 60 minuter /1 tim). SMS-Lån eller Snabblån kan du ansöka om under dygnets alla timmar, och alla dagar i veckan. Dvs. det är dygnet runt (24/7). Lånebeskedet ska inte vänta på sig utan går undan. under ordinarie öppettider, men det går naturligtvis bra att ansöka dygnet runt. Du får alltid lånebesked direkt oavsett vilken tid du ansöker när du vill låna pengar snabbt.

SMS-lån ifrån utlandet

Med Snabblån/Sms-lån kan du ansöka om ett större eller mindre lån vart du än befinner dig i Sverige eller i världen. Det enda du behöver ha tillgång till är en dator, surfplatta eller en mobiltelefon (smartphone) uppkopplad till internet och ditt BankId så klart.

SMS-lån helg?

Ja, vi har långivare och kreditgivare som behandlar din låneansökan under helgen. Likaså storhelger och röda dagar.

SMS-lån utbetalning direkt

Ja, många utav våra långivare och Kreditgivare har utbetalning där pengarna betalas ut direkt på kontot.

SMS-lån utbetalning helg?

Många av våra långivare betalar ut pengar under helgen (lördag & söndag), inklusive storhelger och röda dagar. Pengar betalas ut direkt på kontot även på lördagar och söndagar.

SMS-lån utan inkomst

Flera utav våra långivare för Snabblån eller SMS-Lån lånar även ut pengar utan inkomst. Du finner vilka i vår lista. Det räcker med att du har en låg deklarerad inkomst för att kunna låna pengar direkt och få det utbetalt på kontot direkt.
Många av våra kreditgivare vet att att det tar tid att samla på sig deklarerad inkomst hos skatteverket eller hos kreditupplysning-företag. Detta är något som våra långivare tar hänsyn till och är en fördel vid SMS-lån även kallat Microlån. Vid Privatlån ställs oftare högre krav vilket inte är lika vanligt vid mindre lån via Microlån eller SMS-lån. Din betalningsförmåga utgår därför inte helt utifrån din deklarerade inkomst. Den deklarerade årsinkomsten har betydelse men ger inte den sanna bilden på din återbetalningsförmåga när du ansöker om SMS-lån online.

Gratis jämförelse av SMS-lån

En ansökan ska vara kostnadsfri och det ska vara gratis att jämföra lån genom Lånehallen.se. Du jämför och ansöker om det lån som du tycker passar dig kring ränta, återbetalningstid och lånesumma.

Bedömning av återbetalningsförmåga

När du ansöker om lån görs alltid en kreditprövning i samband med att du fyller i ansökningsformuläret. Hur denna bedömning görs är olika mellan de olika långivarna och inget vi kan beskriva i detalj. Men SMS-lån, Snabblån eller Microlån bedöms inte lika hårt som t.ex. ett sedvanligt lån hos Bank eller ett normalt privatlån. Man gör en samlad bedömning med hjälp utav ett kreditupplysningsföretag och de uppgifter du lämnar vid ansökan. Du kan ofta låna pengar med en betalningsanmärkning då summan pengar du lånar inte är lika hög som vid ett privatlån och en betalningsanmärkning inte betyder att du har en låg kreditvärdighet.

SMS-lån utan UC

Många utav våra långivare använder inte sig utav UC (upplysningscentralen) vid behandling utav ansökan av SMS-lån. Man använder sig ofta utav andra kreditupplysningsföretag. När ni ansöker om SMS-lån kan ni läsa hos respektive långivare hur de tar inte uppgifter, t.ex. via annat kreditupplysningsföretag.

Åldersgräns & Krav

Du måste vara minst 18 år gammal för att ansöka om SMS-lån och få det beviljat. Likaså måste du trots goda villkor ha en bra återbetalningsförmåga samt vara Svensk medborgare och bosatt i Sverige.
Tänk på att pengar du lånar genom ett snabblån eller SMS-lån ska betalas tillbaka. Låna därför inte mer än nödvändigt och undvik att låna om du inte behöver pengarna, då du annars kan sätta dig i en besvärlig situation ekonomiskt.

När får jag pengarna på kontot?

Så fort ansökan är beviljad betalas pengarna i regel ut direkt. Det som kan ha betydelse är vilken bank du använder dig utav. Har du bankkonto hos någon utav de stora Bankerna i Sverige går det fort. Har du konto hos en mindre känd Bank kan det ta tid beroende på hur fort pengarna kan tas emot av Banken. Annars brukar det gå inom en timme beroende på Bank oavsett dag. Men läs hos respektive långivare om deras utbetalningsrutin vid godkänd låneansökan.

Olika varianter utav sms-lån

Kärt barn har många namn sägs det! Det är samma sak med SMS-lån. Det går under flera benämningar, bl.a:
Historiskt var det Sveriges banker som skötte utlåning utav pengar, stora som små summor. Detta har idag förändrats och Bankerna sköter mest större summor som Fastighetsaffärer mm. De mindre summorna sköts idag till stor del utav kreditgivare inom segmentet SMS-lån. Det är mindre summor mellan 500 kr och 50 000 kr. Det går fort att låna och pengarna betalas som regel ut direkt på kontot. Det som däremot är nackdel med denna typ av lån är att räntan ofta är högre än t.ex. ett Privatlån. Detta vägs upp utav att det är mindre summor man lånar och har snabbare återbetalningstid och att utbetalningen sker omgående.

Hur ansöker man om SMS-lån?

När du går igenom alla våra långivare kommer du finna några du är mer intresserad utav. Kanske är det räntan eller återbetalningstiden du tycker är bäst! När du klickar på den långivare du vill ansöka hos, kommer du att komma till ett formulär som är utformat för att du ska kunna ansöka om lånet. Det är inte några konstiga uppgifter, utan du fyller i formuläret som tar någon minut, och bekräftar låneansökan via ditt BankID på dator eller Mobilt BankID på din telefon. Alla långivare inom snabblån har olika tillvägagångssätt men vanligast är att du får besked direkt på skärmen.

SMS-lån ränta

📷Räknat i procent kan SMS-lån landa på hundratals procent. Däremot blir inte den slutliga kostnaden så stor. T.ex. lånar man 1500 kr med en återbetalningstid på 30 dagar då kommer lånet att kosta ungefär 150 kr i slutändan. Dvs du kommer då att få betala tillbaks 1650 kr. Betalar du inte tillbaka enligt avtal kommer lånet att kosta dig mycket pengar. Dröjsmålsränta och förseningsavgift tillkommer direkt om du inte betalar enligt uppgjord återbetalningsplan. Se därför till att betala tillbaka enligt ö.k. och att hålla belåningstiden så kort som möjligt. Något ni bör ha koll på är att en uppläggningsavgift eller startavgift höjer den effektiva räntan väldigt mycket. Även om det är en engångsavgift försök att finna ett SMS-lån utan avgift som uppläggningsavgift eller startavgift.

Räntefritt SMS-lån

Vissa kreditgivare och långivare hos Lånehallen.se erbjuder dig kostnadsfria lån under en kortare period, oftast upp till en månad. Det innebär att du som kund har möjlighet att ta ett gratis sms-lån om du betalar tillbaks inom en månad. Det resulterar då i en effektiv ränta på 0%.

Konsumentverket & Finansinspektionen

De långivare som lånar ut pengar er mot konsumenter genom SMS-lån måste finnas registrerade hos Finansinspektionen. kreditgivarna måste även söka tillstånd och bli godkända hos myndigheten för att få bedriva utlåning genom SMS-lån. Mycket utav Finansinspektionens roll är även att förhindra penningtvätt genom SMS-lån.
När registrering finns hos Finansinspektionen behövs även tillsyn, vilket sköts utav Konsumentverket. Dvs. tillsyn utav långivarnas kreditprövning och marknadsföring sköts utav konsumentverket.
Många utav våra långivare betalar ut 7 dagar i veckan inkl. storhelger som midsommarafton, Julafton och nyårsafton.
submitted by lanehallen to u/lanehallen [link] [comments]


2016.06.30 18:01 StefanStenStark Ny säsong av Sweddit Universalis. Säsong 5

Om du nu funderar på vad Sweddit Universalis är för något låt mig upplysa dig. Sweddit Universalis är en grupp personer som planerar krig, handel, kärlek och murken diplomati med andra personer från kl 19 – 23 under söndagen. Detta sker i en värld som inte är riktig men kan kännas verklig och hur gör vi detta? Jo vi spelar spelet Europa universalis 4. Ett ”Stort strategispel” tänkt dig spelet Risk på steroider eller ett vanligt strategispel med ett medeltidstema fast lite mer komplicerat med en hel del diplomati med andra spelare. Världen som vi lever i börjar året 1444 och håller på hela vägen fram till 1821. En säsong tar vanligtvis ca 3 månader.
Om du nu börjar bli inte intresserad av att spela detta magnifika spel med oss så kan du börja med att fråga dig själv vad du vill spela som. Vill du vara en nation av ärliga handelsmän som försöker uppehålla fred och handel, eller är du kanske mer av en spelare som vill ha en flotta av pirater som äter av den tidigare nämnda handelsnationen. Eller handel kanske inte känns så adligt det är militären och krigsmakten i ett land som du vill fokusera på för att se till så att de starka tar vad de vill och de svaga tidigare nämna nationer får tåla det dom måste. Det finns inget som är det bästa utan det är vad du själv vill spela som du bör spela.
Nu när alla tankar om att inte vara med och spela har försvunnit så vill du självklart veta hur du går med i detta gloriösa evenemang. Om du vill vara med och spela så behöver du till att börja med ett land att spela som! Nedanför så ser du en lista med länder och spelare och det du behöver göra är att skriva in ditt namn samt att skriva ett ledigt land på detta sätt Moscovy - StefanStenStark . Fast med ditt eget namn och ett land som inte är taget.
Nu när du har ett land så är du redo att vara med och spela. Det finns dock en del saker som kan vara bra att veta i förväg. Till att börja med så sitter vi på mumble
Om du inte har använt mumble förut så rekomenderar jag att följa den här guiden av Ba:
Mumble
  • Ladda ner och installera (Mumble)[http://download.mumble.com/en/mumble-1.2.15.msi]
  • Avaktivera Mumble Overlay: Tryck Konfigurera -> Inställningar -> Överlag -> Ticka ur rutan för "Akvivera Överlag" VIKTIGT Kommer att krascha ditt spel under laddning annars. IMG
  • Ställ in Push To Talk: Inställningar -> Genvägar -> Lägg till -> Tryck på Otilldelad och ändra till "Tryck för att tala" -> Ändra genväg till en knapp du inte kommer att använda i spelet -> Gå sen till inställningar - Ljudingång och se till att den är inställd på "Tryck för att tala" IMG
  • Anslut: Server -> Anslut -> Lägg till -> adress: mu.rovanion.se port: 64738
Nu när du är redo att sitta i mumble och prata med resten av oss så vill jag rekommendera att ta en titt på en nybörjarguide av KalasLas vilket ni hittar här: https://www.reddit.com/SwedditUniversalis/comments/4mmuj8/nyb%C3%B6rjarguide/
Som ni kanske märkte i länken till nybörjar guiden så har vi en egen subreddit! där vi postar rapporter om hur vi upplevde söndagen och dessa rapporter är fyllda med heroiska berättelser om överlevland, propaganda texter som skulle göra Stalin generad, Salt med mera salt. Men framförallt så är den fylld med fuktiga filmer som tar en tillbaka till den precis avklarade söndagen. Ett exempel är en film skapad av MrPlz och filmen tar upp hur det Fredliga Frankrike äntligen blir stoppad av en koalition av modiga spelare: https://vimeo.com/167884287
Air - Haschberg
Austria - Eppan69
Aragon - starvingm4n
aztec - speleman
Bengal - qusack
Bahmanis - DunderFarmor
Bavaria - vTempus
Bohemia - Legolass53
Brandenburg - Hallondetegottdet
Brunei - SwedishBroom
Burgundy - ij11ij
Byzantium - bobbechk
Castile - mrPlz
Danmark - Solasykthe
Creek - klassyh
England - Liftarguiden
Etiopien - Superfudge
Florence - StabShot
France - PREBEN
Genoa - pierre890
Holland - Sjobjornsprinsen
Hungary - Taz7777
Japan - ThePandaRevenge
Jianzhou - zeroluck_
Juanpur - AlphaApache
Kilwa - budoe
Khmer - SilverLii
Korea - Schwartz
Livonian order - murmur90
Lithuania - I_Am_Sweden
Lübeck - Klooken
Mali - goIonka
Mamluks - Evochio
Malacca - Ananasfibrer
Ming - toGoodLooking
Mongolia - Jonis212
Moscovy - StefanStenStark
Naples - GGout
Norway - Markthebetrayer
Oman - UndercoverFrank
Ottomans - Gryoz
Polen - IlIIlIIIIlllIIIIll
Pomerania - othran
Portugal - Schtock
Potiguara - nova_Risby
Qara Qoyunlu - TordYvel
Riga - phthedude
Sakalava - TheCuriouslyCurious
Savoy - eqez
Schweiz - Bearsnbeets
Scotland - sweclipze
Serbia - Randcorn
songhai - European_Universe
Sweden - Ailure
Teutonic Order - Inglorious642
Timurids - AnthonyNo13
The papal state - CedJey
Tunis - Epoxie
Uzbek - ZePonzai
Venice - NeroShero
Vijayanagar - Zymez
submitted by StefanStenStark to sweden [link] [comments]


2016.06.05 02:32 TordYvel Videoarkivet

Säsong 5

S5E1
Redo för säsong 5? av ToGoodLooking
Streckkoden väljer land av IlIIlIIIIlllIIIIll
Mings rapport om vad som hände i Asien av ToGoodLooking
Vänner i Indien av qusack
Portugals propaganda av Schtock
Indiska protectors av qusack
S5E2
What is Sweddit av qusack
Indiskt smörgåsbord av AnthonyNo13
Östeuropa slåss av qusack
Läget i Europa av MrPlz
S5E3
Push it to the Sweddit av qusack
Skottlands öde av ToGoodLooking
Liftarn liftar hem kriget av qusack
S5E4
Spanish Inquisition av qusack
Asien får kontakt med Spanien av MrPlz
Indiskt smörgåsbord - recap av AnthonyNo13
Cirkelfenomenet av Hallondetegottdet
Kort summering av Asien av ToGoodLooking
Tribute to Teutons transformation av qusack
S5E5
Illuminati, västernisering, Mexiko och mobbning av TordYvel och MrPlz
Stefan i nöd av ToGoodLooking
Marockos säsong av qusack
S5E6
30-åriga kriget i Asien av Schtock
Malaya dun goofd av MrPlz
Tords cossacks can into space av TordYvel
Mings episka cringe av ToGoodLooking
Bharats invasion av qusack
Preussen tackar för sig av Inglorious642
I was Tord in the USA av ToGoodLooking
Jobbiga grannar i Asien av ToGoodLooking
Det 30-åriga asiatiska kriget av qusack
Östeuropa av IlIIlIIIIlllIIIIll
S5E7
Taylor Ming tappar allianserna av MrPlz
Graceful Dancing av qusack
Ming ville bara med av ToGoodLooking
Prussia lever av ToGoodLooking
Burger and Fries and Karate av TordYvel
S5E8
No Spanish waifu for Eqez av MrPlz
Jerusalem av MrPlz
The angry frog av qusack
S5E9
S5E10
History of hostile bromance av qusack
Make SilverLi great again av qusack
S05 av 204

Säsong 4

S4E4
Tord Yvel och Romeo Olssons regeldiskussioner av TordYvel
Jon Snow visste ingenting och betalade priset för sin tillit av Hallondetegottdet
Schweiz tjänar pengar på Condottieri av MrPlz
Persiens overlord ska tas väl hand om av MrPlz
S4E5
Portugal återuppstår från de döda av Hallondetegottdet
Hur Kroatien blev en vampyr av TordYvel
Spanien fredas men försvinner ändå av MrPlz
S4E6
Förräderi i Europa av MrPlz
Schweiz gangsterliv av MrPlz
Böhmen slåss med alla av GustavFridolin
Sverige går över till den onda sidan av Legolas53
Rumänien (Ukraina?) vinner Eurodivision, firar med musikvideo av TordYvel
S4E7
Schweiz sammanfattar veckan av MrPlz
Ottomans snajprar av Inglorious642
Rumänien tittar på när Europa slåss av TordYvel
Skönheten och Schweiz av ToGoodLooking
S4E8
Stackwipe-parti i NL, slutsnajprat för Ottomans av ToGoodLooking
50 shades of pölse i USA av Sjobjornsprinsen
Hamburg pitchar Spanien av maximum_ride
Den nederländska häxan brinner upp av I_Am_Sweden
Stefans vilda bacchanalier av TordYvel
Brasilien blir skjuten av Inglorious642
Schweiz sammanfattar veckan av MrPlz
S4E9
Det fria Europas krig mot Frankrike av AnthonyNo13
Frankrike- och England-busters av Neoshero
Anonymous uppmanar till korståg mot Ottomans av I_am_Sweden
AI Jaunpurs snyggaste invasion någonsin av IlIIlIIIIlllIIIIll
Rumänien flippar och dödar Ryssland av TordYvel
Ottomans tjänar pengar av Inglorious642
Etiopien ser ut som en bitch av ToGoodLooking
En hälsning till Kongo från typ Ottomans av ToGoodLooking
S4E10
Schweiz sammanfattar veckan av MrPlz
Jaunpurs blockkrig av IlIIlIIIIlllIIIIll
Ottomans tjänar fortfarande pengar av Inglorious642
Rumänien konverterar till orm av TordYvel
Remember remember 12e juni av I_am_Sweden
Angående Afrikas framtid av ToGoodLooking
Hamburg ponerar över framtiden av maximum_ride
Danmark försöker leka med Louisiana av Sjobjornsprinsen
S4E11
Ormgropen - Rumäniens avslutningsfest av TordYvel
Etiopien har för evigt hållits gömd av sin overlord av ToGoodLooking

Säsong 3

S3E1
Neonardo Davincis banbrytande mästerverk som ledde till en renässans av lögner kreativitet för Sweddit Universalis rapporter av neoshero
S3E2
Persien räddar Gujarat av MrPlz
S3E3
Frankrike bjuder på del 2 i Neos film. Slakt av nazister, orcher, och andra européer av Hallondetegottdet
England sammanfattar veckan av legolas53
S3E4
Mer kärlek till Gujarat av MrPlz
S3E8
England intervjuas om sina dealings med Västafrika och Nato av legolas53
Ottomans kallar sina allierade till strid av I_Am_Sweden
S3E9
Persien kallar på förstärkning mot Ruthenia av MrPlz
Persien stackwipear Kurland av MrPlz
Marocko får tillbaka provinser av KalasLas
S3E10
Hallon sammanfattar sessionen av Hallondetegottdet
Persien har 100 i mil tactics av MrPlz

Säsong 2

Varför Andalusien anföll Brasilien av MrPlz
Kommer uppdatera när fler kommer. Skicka PM om jag glömt någon eller om filmbeskrivningen kan förbättras. Mest siktat på att vara så beskrivande så möjligt, så man vet vilken film det är redan innan man klickat.
FTCs inspelningar från Säsong 2
Ailures Twitch
ToGoodLookings Twitch
submitted by TordYvel to SwedditUniversalis [link] [comments]


2016.03.17 21:32 fallenwitt Tidigare utlandssvensk: Hjälp mig förstå Sveriges flyktingpolitik

Efter många år utomlands flyttade jag tillbaka till Sverige under 2013. Det har varit en jobbig tid för mig de senaste månaderna, svårt att förstå hur vi (ni?) svenskar tänker. En stor flyktingvåg som kulminerade nu under hösten till ett land med katastrofal integrationspolitik, brunmålning av de få som vågar lyfta kritik samt media som vinklar och undanhåller fakta. Jag har svårt att sova. Dessa sömnlösa nätter har jag försökt skriva ner min oro för min egen skull. I en desperat förhoppningen att det kanske finns någon där ute med lugnande lösningar presenterar jag härmed mina nattliga kval:
Det finns förstås mer att oroa sig över men kan ni hjälpa mig med punkterna och hur det här kommer lösa sig skulle jag vara innerligt tacksam. Tack!
Edit: Tack anonyme vän för Reddit gold! Jäkligt kul! Vill ni stödja en invandringspolitik som baseras på rationella resonemang istället för känsloargument, stöd hellre dessa män och kvinnor, de har varit ett ljus i en mörk värld för mig den senaste tiden:
Johan Westerholm Thomas Gür Alice Teodorescu Ivar Arpi Tino Sanandaji Henrik Axelsson
submitted by fallenwitt to svenskpolitik [link] [comments]


2016.02.21 15:30 StefanStenStark Sweddit Universalis S03 E05 kl 19.00 och resultatet av veckans speare

Förra söndagen var som så många andra söndagar döpt i blod. Och nu är det söndag igen och vi får se om den blir mer fredlig.
Viktig information.
Vi startar kl 19.00 var inne på europa univeralis server och var redo då.
Du behöver vara inne på europa universalis servern vid titel sweddit och lösenordet knugen.
Var gärna inne på mumble servern. mumble://mu.rovanion.se
För mer info gå in på wikin. https://www.reddit.com/sweden/wiki/sweddit_universalis
Resultaten från veckans omröstning:
Veckans krönikör +1
Titeln veckans krönikör går till TordYvel som Sapmi. Rösterna motiverades med att det var en underhållande och humorfyld rapport med roliga texter och många bilder.
Veckans Hjälte +1 Titeln veckans hjälte går till Taz7777 som Österrike som trots krigsförklaringar från alla håll kämpar för att hålla samman den allians och styrka de tidigare uttryckte på Europa. Detta trots den plötsliga schism som växt fram där Böhmen bryter sig loss för protestantismen och Livländska Ordern till den reformerade katolicismen.
Veckans Underdog +1 Jämnt denna veckan med unika enkelröster, så titeln veckans underdog går till Oirat. Som motivationen lyder: "Oirats rapport om comeback från taskig AI till anfall mot ett av de största länderna i spelet (Ming) och försvar mot en av de största allianserna gjort att jag verkligen hoppas på deras framgång i framtida sessioner."
Veckans Slagpåse +1 Denna veckan fick vi bevittna hur stackars Brunswick blev utsparkat från Europa efter flertalet bataljer mot den mindre HRE nationen. Men Brunswick har inte gett upp hoppet än och lever vidare i sin Mexikanska koloni!
Veckans Förrädare +2 Med alla förutom en röst så har veckans förrädare blivit vald och det är StefanStenstark's Livländksa Order som kammar hem det priset. Efter att ha vänt ryggen till sina orderideal och från den icke-reformerade katolska tron så har superalliansernas balans blivit skakade.
Veckans Toffeldjur -2p Titeln veckans Toffeldjur går otilldelad eftersom det inte fanns någon majoritetsröst och få röster överlag på titeln.
Veckans Frihetskämpe +3 Titeln veckans Frihetskämpe går till PLZ som Persien, de ställde sig mot VonAdlers annexeringskrig om Gujarat för att värna om Gujarats frihet.
Veckans Ragequit +0
Veckans ragequit går till VonAdler som Bharat efter att ha gett upp efter att planerna att ge sig på Ghujarat slog tillbaka på honom själv.
submitted by StefanStenStark to sweden [link] [comments]


2016.02.08 21:12 riiga M045 - Motion om att avskaffa lagen om olovlig kårverksamhet

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
  1. Att lagen som förbjuder medborgerliga, inofficiella ordningsuppehållande sammanslutningar (brottsbalkens 18:e kapitel, fjärde paragrafen) upphävs.
  2. Att medborgare ska kunna ansöka hos polismyndigheten om att bilda ett officiellt erkänt medborgargarde som ska verka i tätt samarbete med polismyndigheten.
Motivering
I en tid när otryggheten på gatorna ökar och en våg av importerad mängdbrottslighet så står polisen handfallen. Jämnt och ständigt nås vi av rapporter och uttalanden som tydligt pekar på att polisen är kraftigt överbelastad och att de inte längre klarar av att fullfölja sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Utryckningsfordon sätts i brand och vandaliseras. I detta läge är det verkligen inte rimligt att ordningsmakten motverkar och håller tillbaka den folkliga längtan efter att skrida till handling som finns. Istället borde man utnyttja den, genom att samverka med folket för att återställa tryggheten på svenska gator och torg. Om den folkliga vreden mot den nya, huvudsakligen importerade brottsligheten inte tillåts släppas fri så kommer spänningarna i det svenska samhället att öka ytterligare.
Signerad reichsadler (NFP)
Detta är en motion inlämnad av Nordiska Folkpartiet. Denna version av ärendet avslutas den 13 februari 2016 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by riiga to iksdagen [link] [comments]